คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าแรก > หนังสือแบบเรียน > สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น > - มัธยมศึกษาปีที่ 1 > เศรษฐศาสตร์ ม.1
เศรษฐศาสตร์ ม.1

เศรษฐศาสตร์ ม.1

prev next

รายละเอียดของสินค้า:

รายการสินค้า

รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้เรียบเรียง นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ

รายการสินค้า
[ผู้เขียน] นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ
[สำนักพิมพ์] บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
[รูปแบบ] กระดาษ ปรู๊ฟ 48.8 แกรม
[จำนวนหน้า] 96 หน้า
[ปกหนังสือ] หนังสือปกอ่อน